صفحه نخست

معرفی شرکت


مهندسان مشاور دریانگار پارس با هدف انجام خدمات در زمینه مهندسی دریا از جمله مطالعات اندازه گیری های میدانی، هیدروگرافی، نقشه برداری، بازرسی، انجام مطالعات بنادر و سازه های دریایی، مطالعات ژئوتکنیک، محیط زیست دریایی، ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل و همچنین شیلات و آبزیان در سال 1383 تاسیس گردیده است. این مهندسان مشاور در حال حاضر تنها مجموعه خصوصی است که به صورت متمرکز در زمینه اندازه گیری های میدانی و مطالعات مدل سازی از توانمندی بالایی برخوردار است. همچنین توسعه سایر خدمات مرتبط با مهندسی دریا به منظور امکان انجام مطالعات میدانی و دفتری به صورت همزمان مهیا شده به طوری که صرفه جویی در قیمت و زمان برای پروژه های بزرگ از مزیت های اصلی آن به شمار می رود. اخیرا شروع مشاوره در زمینه های آبزیان نیز از جمله فعالیت هایی بوده است که این مهندسان مشاور در آن نیز به دستاوردهای بزرگی رسیده است. مهندسان مشاور دریانگار پارس از یک سو با تکیه بر نیرو و پشتکار جوانی و از طرف دیگر با اتکا به حمایت جمیع کارفرمایان توانسته با حرکتی منسجم پروژه های مطالعاتی ملی از جمله فازهای میدانی مطالعات پایش و شبیه سازی سواحل ایران را به انجام برساند. مهندسان مشاور دریانگار پارس با اتکا به تجربه گرانبهای بدست آمده در مهندسی کشور، امیدوار است که به عنوان یک مجموعه منسجم بتواند در زمینه مهندسی دریایی و آبی کشور کارفرمایان را در انجام خدمات موثر، مفید و ماندگار یاری نماید.
دریانگار پارس نامی است که تعهد، پشتکار، تخصص و تجربه را به همراه دارد.
 

کارفرمایان

1g1
28g28
2g2
5g5
3g3
4g4
6g6
13g13
14g14
12g12
11g11
10g10
7g7
8g8
9g9
15g15
18g18
19g19
27g27
23g23
24g24
فن و تجارت 1فن و تجارت 2
16g16
30g30
snc-black and whitesnc-colored
20g20
DHI-black and whiteDHI-COLOR
 
 
16

سالهای فعالیت


59

متخصصین


25

پروژه های جاری


110

پروژه های پایان یافته


50

کارفرمایان


 

پروژه های مهم

 

جدیدترین خبرها

شرکت مهندسین مشاور دریانگار پارس

 
فارسی